фрейм


фрейм
[фрейм]
-му, м. (на) -м'і, мн. -мие, -м'іў

Орфоепічний словник української мови. - «Перун». 2008.